Categorii de premii / Regulament general – Ediţia a IV-a (2015)

Formular de inscriere A (edituri) Gala BT 2015

Formular de inscriere B Gala BT 2015

1. Categoria „Cea mai frumoasă carte”

a) Concepţie grafică

Se acordă acelui titlu care se remarcă prin calitatea deosebită a concepţiei grafice – copertă, layout, calitatea hîrtiei, a tiparului, a legătoriei şi, nu în ultimul rînd, prin folosirea unor tehnici şi elemente inovatoare. Premiul se înmînează book-designerului.

b) Carte ilustrată

Se acordă acelui titlu considerat de juriu ca fiind cea mai frumoasă apariţie a anului din domeniul cărţii ilustrate. În acest caz se va respecta conceptul de „fully illustrated book”, care cuprinde toate categoriile de albume (de artă, foto, monografii, facsimile etc) – în general, titluri în care ilustraţia predomină. Premiul se înmînează editorului.

2. Categoria „Cea mai bună carte a anului”

a) Carte de beletristică

Se acordă acelui titlu de beletristică considerat de juriu ca fiind cea mai bună apariţie a anului, sub aspectul calităţii literare. La această sub-categorie se încadrează: romanul, proza scurtă, poezia, literatura „de graniţă”, între documentar/ficţiune. Condiţie de bază: tiraj minim – 1.000 de exemplare, tiraj distribuit – peste 500 de exemplare. În cazul volumelor de poezie: tiraj minim – 500 de exemplare, distribuit – peste 250 de exemplare. Nu se iau în considerare reeditările. Premiul se înmînează autorului / autorilor.

b) Non-ficţiune românească

Se acordă acelui titlu de non-ficţiune considerat de juriu ca fiind cea mai bună apariţie a anului, sub aspectul conţinutului şi al prezentării. La această sub-categorie se încadrează orice text care nu corespunde noţiunii de beletristică şi nici celei de carte de ştiinţă sau carte de popularizare – şi anume, titluri de eseistică, istorie, memorialistică, biografii, monografii, ghiduri, lucrări de popularizare etc. Condiţie de bază: tiraj minim 1.000 de exemplare, tiraj distribuit – peste 500 de exemplare. Nu se iau în considerare reeditările. Premiul se înmînează autorului / autorilor.

c) Carte de ştiinţă (de specialitate)

Se acordă acelui titlu considerat de juriu ca fiind cea mai bună carte de specialitate a anului, sub aspectul conţinutului. La această sub-categorie se încadrează orice text care nu corespunde noţiunii de beletristică şi nici celei de non-ficţiune sau carte de popularizare – şi anume, lucrări de ştiinţă, tratate, lucrări de referinţă etc. Condiţie de bază: tiraj minim – 700 de exemplare, tiraj distribuit – peste 350 de exemplare. Nu se iau în considerare reeditările. Premiul se înmînează autorului /autorilor.

d) Carte de copii şi tineret

Se acordă acelui titlu considerat de juriu ca fiind cea mai bună apariţie din domeniul literaturii pentru copii şi tineret. La această sub-categorie se iau în considerare titluri, cu ilustraţii şi concepţie grafică originale. Se iau în consideraţie doar texte şi ilustraţii la prima ediţie. În funcţie de apariţiile anului respectiv, pot fi incluse la această categorie şi titluri din categoriile „comics/graphic novels” care corespund condiţiilor de participare. Condiţie de bază: tiraj minim – 500 de exemplare, tiraj distribuit – peste 250 de exemplare. Premiul se înmînează autorului / autorilor.

e) Carte de popularizare

Se acordă acelui titlu considerat de juriu ca fiind cea mai bună apariţie din domeniul cărții de popularizare. Acest termen include titluri (din zona life-style, gift-books ș.a.) care, într-un format bogat ilustrat și cu un design de calitate, promovează teme de interes larg: self-help, sănătate, grădinărit, turism, design interior sau exterior, modă, ecologie, gastronomie etc. Condiţie de bază: tiraj minim – 500 de exemplare, tiraj distribuit – peste 250 de exemplare. Premiul se înmînează autorului / autorilor.

3. Categoria „Cea mai bună traducere”

Se acordă celei mai bune traduceri de beletristică, literatură pentru copii şi tineret, non-ficţiune sau carte de popularizare dintr-o limbă străină în limba română. Condiţie de bază: tiraj minim – 1.500 de exemplare, tiraj distribuit – peste 750 de exemplare. Nu se iau în considerare reeditările. Premiul se înmînează traducătorului / traducătorilor.

4. Categoria „Cea mai bună colecţie”

Se acordă celei mai coerente şi active colecţii lansate în ultimii trei ani (2012),  indiferent de genul abordat. În acest caz se va ţine cont atît de conceptul grafic, cît şi de modul în care a fost gîndită de către îngrijitorul ediţiei, precum şi impactul acesteia (media şi de public).

Spre jurizare se va transmite o listă cu titlurile apărute în colecţie şi minim trei volume. Premiul se înmînează editurii.

5. Categoria „Cea mai bună carte netipărită”

a) E-Book

Se acordă acelui producător de conţinut (autor, editură, librărie sau dezvoltator de software) care creează un produs editorial în format electronic care se remarcă prin inovaţie, relevanţă culturală şi realizarea remarcabilă. Formate acceptate: ebook (ePub, mobi sau PDF) sau aplicaţii mobile, indiferent de tipul de conţinut cultural: fiction, non-fiction, literatură pentru copii etc.. Premiul se înmînează producătorului de conţinut.

b) Audiobook

Se va acorda celui mai bun proiect de audio-book al anului (tiltlu sau serie). Se va ţine cont atît de calitatea conţinutului, cît şi a formei (interpretare, montaj, calitatea înregistrării etc).

În cazul ambelor sub-categorii, se admit reeditările (de text). Premiul se înmînează editurii.

6. Categoria „Cea mai bună bibliotecă”

Se acordă acelei biblioteci care se evidenţiază printr-o activitate susţinută şi coerentă în direcţia promovării lecturii. Se va ţine cont de căile de promovare, metodele folosite şi impactul asupra cititorilor. Jurizarea se face în baza unei prezentări şi a materialelor promoţionale. Premiul se înmînează bibliotecii.

7. Categoria „Cea mai bună tipografie”

Premiul se va acorda acelei tipografii care, în perioada 2012-2014, a introdus tehnologii, echipamente sau materiale noi, de natură să îmbunătăţească semnificativ produsul tipărit. Impactul noutăţilor introduse se reflectă asupra clienţilor, prin calitatea superioară, prin reduceri de cost sau prin mai buna protejare a mediului.
Tipografia care doreşte să participe la această categorie va trimite exemplare din 3 titluri şi o fişă de prezentare. Decizia finală a juriului va ţine cont de un sondaj efectuat în rîndul editorilor. Premiul se înmînează tipografiei.

8. Categoria „Cea mai bună librărie”

Se va acorda acelei librării care s-a evidenţiat printr-o activitate susţinută de marketing în direcţia promovării titlurilor şi a editurilor. Librăria care doreşte să participe la această categorie va trimite descrierea activităţii şi materiale promoţionale realizate pentru diverse campanii de promovare şi încurajare a lecturii. Decizia finală a juriului va ţine cont şi de un sondaj efectuat în rîndul editorilor. Premiul se înmînează librăriei.

9. Bestseller românesc – cel mai vîndut titlu al anului

Se acordă acelui titlu – cu un an de existenţă pe piaţă (anul calendaristic 2014), în primă ediţie, indiferent de categorie – care s-a vîndut cel mai bine, conform cifrelor puse la dispoziţie de primele zece societăţi de difuzare a cărţii din întreaga ţară. Premiul se înmînează editurii.

10. Best New Entry

a) Edituri

Se acordă acelei edituri, înfiinţată cu maxim trei ani în urmă (2012), care s-a remarcat printr-un program editorial profesionist – atît din punct de vedere al conţinutului, cît şi al concepţiei grafice. Editurile care doresc să participe trebuie să trimită prin poştă o descriere, nu mai lungă de două pagini (strategie, apariţii, strategie de dezvoltare), însoţită de materiale promoţionale şi două titluri la alegere. Premiul se înmînează editurii.

b) Librării

Se acordă unei librării, fizice sau online, înfiinţată cu maxim trei ani în urmă (2012), care s-a remarcat atît prin promovare, cît şi prin metodele de vînzare. Librăriile interesate să participe trebuie să trimită prin poştă o descriere a librăriei, nu mai lungă de două pagini (strategie, activitate, plan de viitor), însoţită de materiale promoţionale. Premiul se înmînează librăriei.

PREMII SPECIALE:

1. Cea mai bună campanie de Marketing / PR / CSR

La această secţiune, competiţia este deschisă editurilor, librăriilor şi bibliotecilor. Aplicanţii pot înscrie în concurs campanii de PR, Marketing şi Campanii de Responsabilizare Socială, derulate pe parcursul anului 2014. Dosarul de candidatură va consta din: 1. prezentarea campaniei şi 2. materiale promoţionale. Aplicaţiile nu trebuie să depăşească 5000 de semne, structura trebuind să respecte următoarea structură: tema / cercetarea / planificarea (strategie, obiective) / implementarea / evaluarea.

Selecţia celor mai bune campanii ale anului va avea în vedere proiectele care s-au remarcat prin inovaţie, creativitate şi impact asupra cititorilor, cu o excelentă reflectare în media.

Nu există o limită a numărului de proiecte pe care o instituţie le poate înscrie în competiţie. Premiul se înmînează echipei care a fost implicată în iniţierea şi desfăşurarea campaniei.

2. Cel mai bun redactor / îngrijitor de ediție

Premiul se înmînează acelui redactor care a semnat un titlu (apărut în 2014) care se remarcă printr-o calitate deosebită a îngrijirii textului. La această categorie se încadrează atît traduceri, cît și texte ale autorilor români, clasici sau contemporani. Condiția principală este ca textele care țin de aparatul critic (prefață, postfață, note de subsol, glose etc) să nu constituie o reeditare.

 

PREMIUL SPECIAL ACORDAT DE CITITORI, PRIN VOT ONLINE

Cea mai eficientă platformă online dedicată promovării cărților

La această categorie sînt invitate să participe în concurs site-uri, bloguri, forumuri și alte proiecte online de publishing care au derulat acțiuni de promovare a cărților în decursul anului 2014.
Dosarul de candidatură va consta din prezentarea proiectului şi a activităţilor de promovare a cărților derulate în ultimul an.
Aplicațiile nu trebuie să depășească 1.000 de semne, structura trebuind să respecte următorul parcurs: resurse implicate / mod de implementare/ rezultate obținute, iar acestea trebuie susținute de date de trafic (vizitatori unici, vizite, vizualizări, time on site, bounce rate) sau vînzari, după caz. Prezentarea pe scurt a echipei și a proiectelor speciale derulate sînt, de asemenea, parte a aplicației.

Perioada de înscriere este cea detaliată în calendar, votarea urmînd să aibă loc în perioada 01 aprilie – 03 mai 2015, pe www.galabundetipar.ro (va fi inaugurată o rubrică specială, la finalul perioadei de înscriere în competiție).